• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด
  • ชอบงานบริหาร และงานขาย
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

12-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?