• ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
  • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
  • Android Developer ด้วยภาษา Kotlin
  • iOS Developer ด้วยภาษา Swift
  • พัฒนาโปรแกรม iOS หรือ Android บน Mobile Device

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?