• นักออกแบบโปรแกรม ออกแบบ flow การทำงานของโปรแกรม
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ
 • UX/UI สำหรับการออกแบบการใช้งานและหน้าจอ

26-May-18

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Mobile App ด้วยภาษา Java, Kotlin
 • พัฒนา Mobile App ด้วยภาษา Swift
 • พัฒนาโปรแกรม IOS หรือ Android บน Mobile Device

26-May-18

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst นักวิเคราะห์ระบบ
 • Senior Programmer, Senior Developer
 • ออกแบบ software solution architecture

26-May-18

Salary negotiable

Applied
 • PHP Developer, PHP Programmer
 • Full Stack Developer, Front End Developer, Backend
 • WordPress

26-May-18

 

Applied
 • C#.NET Programmer
 • Frontend Programmer, Full Stack Programmer
 • .NET, .NET Core

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.