• ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • C#.NET Developer Programmer
 • .NET, .NET Core
 • Senior developer

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • PHP Developer, PHP Programmer
 • Full Stack Developer, Front End Developer, Backend
 • WordPress, Laravel

15-Nov-18

 

Applied
 • Frontend developer
 • Web Developer, WordPress PHP
 • Responsive Design

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?