• มีประสบการณ์ในสายงานขาย Floor Coating
  • มีประสบการณ์ในสายงานขายวัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงงาน
  • มีความกระตือรือร้นและ ความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?