• เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำงานในฝ่ายผลิตงานเฟอร์นิเจอร์

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • รับโทรศัพย์เมื่อลูกค้าจองสนาม
 • ดูแลความเรียบร้อย และความพร้อมของสนามฟุตบอล
 • จัดอุปกรณ์ในการใช้บริการให้กับลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ต้อนรับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • รับชำระเงินสด-บัตรเครดิต,ทอนเงิน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • บริหารงานและดูแลร้าน
 • มีความรู้ ความสนใจเรื่องกาแฟ
 • สรุปยอดขายและบริการ,การจัดการสต๊อกสินค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • สามารถพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร
 • ทำอาหารบางประเภทได้
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.