• คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้าน UX Design, Interaction Design
  • มีความรู้ Multimedia, Interactive, ด้านการออกแบบ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Have Event Marketing or Organizer background
  • Fluent in English and Chinese Language
  • Strategic and entrepreneurial thinking

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s in Accounting or related field.
  • Male, Female age 25 - 30 Years old.(Thai National)
  • At least 3-5 years experience in related position.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?