• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม ACC-BILLING ได้

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิฯ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ทำงานครบ 1 ปี มีโบนัสจากผลประกอบการ(ทุกปี)
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ซื่อสัตย์ มีความคล่อง

17-Jul-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม ACC-BILLING ได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี

17-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด เขียน ในระดับดี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?