• ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี พร้อมรูปถ่าย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หากจบทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายไม่น้อยกวา 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.