• เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • อาหาร เซอร์วิสชาร์จ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้่นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.