• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริการลูกค้าได้
  • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

25-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริการลูกค้าได้
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.