• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริการลูกค้าได้
  • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

13-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริการลูกค้าได้
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?