• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามตำแหน่งงาน
  • มีความขยัน, ซื่อสัตย์,อดทน, ตรงต่อเวลา
  • มีใจรักงานด้านการบริการ

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.