• มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?