• มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอม
  • สามารถขับรถยนต์ได้

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.