• จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ,โยธา
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ถ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และย้ายสถานที่ทำงาน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่และทำงานต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Civil Engineering
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรโยธา
 • Able to use Auto CAD

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Able to use AutoCAD
 • Have own car with license and travel upcountry

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Electrical Engineering
 • Have your own car with driving license
 • Can travel upcountry

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • 2 years Experience in Administration
 • Excellent in Microsoft Program and good at English
 • Coordinate with government organization

07-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.