• เพศหญิง อายุ 24-35 ปี ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านประกันสังคมและการบริหารงานบุคคล
  • มีประสบการณ์ด้าน ISO9001 จะพิจาณาเป็นพิเศษ

10-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?