• เติบโต มั่นคง ในอาชีพ
  • ทำงาน 5 วัน
  • มีสวัสดิการที่ดี

17-May-18

 

Applied
  • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
  • เติบโต มั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ
  • สวัสดิการดี

17-May-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.