• เติบโต มั่นคง ในอาชีพ
  • ทำงาน 5 วัน
  • มีสวัสดิการที่ดี

18-Jul-18

 

Applied
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-35 ปี
  • ขยัน อดทน มีใจรักงานด้านการเขียนโปรแกรม
  • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?