• รับผิดชอบยอดขายเขตภาคอีสาน
 • ร่วมจัดทำและวางแผนในการขายกับผู้จัดการขาย
 • รักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc. in Pharmacy
 • Age 22-35 years old
 • 0-2 years experience in Pharmaceutical industry

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?