• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ดูแลประสานงานทั่วไป ดูแลเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน

08-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ18ถึง30ปี
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

08-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.