• ตรวจเช็คแต่ละใบสั่งผลิต
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
  • 5 years up experience in a production

19 hours ago

 

Applied
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นเวลา 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
  • Bachelor degree in Science or Engineering.
  • General knowledge : Able to communicate in English
  • Able to use computer (excel, word, power point),

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.