• จัดทำใบวางบิลและนัดรับชำระเงินจากลูกหนี้
  • จัดทำและตรวจสอบตารางวิเคราะห์อายุหนี้
  • ติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน

1 hour ago

 

Applied
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
  • ขับรถโฟล์คลิฟได้

1 hour ago

THB13k - 16k /month

Applied
  • มีประสบการณ์ในบริษัท Trading
  • มีประสบการณ์เรื่องต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม WINSpeed

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?