• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับอสังหาฯ
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาฯ 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านกฏหมายควบคุมอาคาร

19 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Manage the Monthly/Annual financial close process
 • Collaborate with external auditors to ensure
 • Interacts at all levels and with budget owners

22-Mar-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามที่บริษัทกำหนด
 • ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการก่อสร้าง
 • กำหนดนโยบายวางแผนงาน แผนการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย

22-Mar-19

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารบัญชีบริษัทมหาชนมา 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานปิดบัญชีในบริษัทมหาชน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงบการเงินรวมและวิเคราะห์การเงิน

20-Mar-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปีในสายงานด้านการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า

20-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?