• การศึกษาระดับ ปวช./ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • รักในงานบริการและขับรถยนต์ได้

20-Jul-18

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา ขึ้นไป

20-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้
 • หัวหน้าแผนกบุคคล

20-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปี
 • พนักงานบัญชี

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?