• วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรือคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการขาย
  • ทำการสาธิตระบบบริหารงานบุคคลให้กับลูกค้า

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรือคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความสามารถในการเขียน PHP

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?