• จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, Proposal
  • Support และบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ
  • วางแผนเกี่ยวกับการตลาด, ประชาสัมพันธ์

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการจัดทำเงินเดือน
  • ดูแลการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?