• วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ในการทดสอบระบบงาน
 • จัดทำเอกสาร Test Plan,Test Case และ Test Procedure

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการจัดทำเงินเดือน
 • ดูแลการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน IT สาขา Computer Science
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้าน System Engineer
 • มีประสบการณ์ตรงในการใช้ Oracle Database

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลทางด้าน H/W, S/W, Network และอุปกรณ์สื่อสาร
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้าน Computer Science
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 3 ปี

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.