• จัดทำเอกสาร Test Plan, Test Case & Test Procedure
  • ทดสอบระบบงาน และจัดทำ Test Report
  • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ก่อนส่งให้ลูกค้า

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการจัดทำเงินเดือน

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.