• วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการจัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Oracle Database

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้คำสั่ง SQL
 • มีทักษะในการทดสอบระบบงาน โดยการใช้เทคนิคต่างๆ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารโครงการ/ Implement ระบบงาน HRMS ให้กับลูกค้า
 • ศึกษารายละเอียดความต้องการกับ User
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการ Implement ระบบงาน

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Oracle Database,PHP
 • ให้คำปรึกษาแก่โปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

14-Sep-18

 

Applied
 • Familiar with Linux environments
 • Familiar with DevOps (Docker)
 • Familiar with code testing (PHPUnit)

14-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน HR

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต่างๆ ของบริษัทเอกชน

13-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Statistics
 • Good communication skills in both Thai & English.
 • Experienced in Project Implementation

13-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, Proposal
 • Support และบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ
 • วางแผนเกี่ยวกับการตลาด, ประชาสัมพันธ์

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied