• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหาร
  • มีประสบการณ์ทำงานสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพ BRC จะได้รับการ

12-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?