• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • กรณีที่จบสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
  • จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ

17-May-18

 

Applied
  • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.