• มีประสบการณ์ด้านสินค้าอุปโภค บริโภค 5 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี
  • ชอบงานบริการ

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?