• มีประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ช่าง/อุปกรณ์อากาศยาน
  • มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Electrical Engineer or Mechatronics
  • Assists in the design, test and maintenance
  • 5 years experienced

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.