• ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าหลังการขาย
  • ดูแลลูกค้าหลังการขาย
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกบ้าน

08-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?