• เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การตลาด
 • ปริญญาตรี-โท

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • Human Resource Officer
 • สรรหาและคัดสรรบุคลากร

19-May-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ขาย
 • โครงการบ้าน
 • อสังหาริมทรัพย์

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.