• เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
  • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?