• เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
  • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • สินเชื่อ
  • โครงการบ้าน
  • อสังหาริมทรัพย์

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?