• ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
  • โบนัสประจำปีเฉลี่ย 6 เดือนต่อปี

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?