• เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
  • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.