• ต้องการผู้จบการศึกษาตามวิชาที่ศึกษา
  • หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 5 ปี
  • มีค่าประสบการ์พิจารณา

18-Aug-17

 

Applied
  • พนักงานปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่วนสำนักงาน
  • ประสานงานบริษัท กับลูกค้า
  • เข้าใจระบบการโปรแกรมสำเร็จรูปบริษัท และของลูกค้า

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.