• เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
  • รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.