• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13-Nov-18

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาตร์ เท่านั้น
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • นิสัยละเอียดรอบคอบ

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?