• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีระเบียบ วินัยในตนเอง

10 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.