• ปริญาตรี ขึ้นไปสาขาวิชาบริหารธุรกิจ / การตลาด
 • ประสบการณ์ ด้านการตลาดธุรกิจ Retail 5 ปีขึ้นไป
 • มี Connection กับ Organizerที่หลากหลากหลายแบบ

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรม 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารและพัฒนาทีม อย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจศูนย์การค้าอย่างน้อย 2 ปี

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชา อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้า 2 ปี

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 28-35 ปี ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดและการจัดทำ Event
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจศูนย์การค้า,รีเทล 3 ปี

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?