• เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.