• การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาระบบไฟฟ้า
 • หรือสาขาระบบไฟฟ้ากำลัง
 • หากเชื่อมอาร์กอนได้จะพิจารณาพิเศษ

25-May-18

 

Applied
 • ระดับวุฒิการศึกษา ม.ปลาย ปวช หรือ ปวส
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาจีนอย่างดี
 • แปลเอกสาร ภาษาจีน-ภาษาไทย และ ภาษาไทย-ภาษาจีน

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • สาขาระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-หรือ-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-18

 

Applied
 • ผู้ควบคุม Food Science
 • มีความรู้ เรื่องจุลชีววิทยาของอาหาร
 • จบ Food Technology

25-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ
 • สาขาบริหารงานบุคคลรัฐศาสตร์หรือสาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

25-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี หรือ การบัญชีทั่วไป )
 • โรงงานอยู่ในอมตะซิตี้-ระยอง
 • การบัญชีทั่วไป

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.