• ประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web App. 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ใน JAVA/J2EE/J2SE,Spring,Hibernate,Struts
  • มีความรู้ใน HTML5,Web-Service,JSON,Javascript,AJAX

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?