• มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application 1 ปีขึ้นไป
  • iOS: Swift, JSON, IOS Framework
  • Android: Java for Android, Kotlin

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web App. 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ใน JAVA/J2EE/J2SE,Spring,Hibernate,Struts
  • มีความรู้ใน HTML5,Web-Service,JSON,Javascript,AJAX

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application 1 ปีขึ้นไป
  • iOS: Swift, JSON, IOS Framework
  • Android: Java for Android, Kotlin

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?