• ประมาณราคา/ประเมินราคา/Estimate
  • มีประสบการ 5 ปีขึ้นไป
  • อ่านแบบเขียนแบบได้โดยใช้โปรแกรม AutoCAD

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?