• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกลฯ
  • มีความรู้และประสบการณ์ขายสินค้าเชิงวิศวกรรม
  • มีภูมิลำเนาอยู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือใกล้เคียง

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.