• มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ดี
 • สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก

12-Nov-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในด้าน Mobile Application
 • มีความสามารถในการเขียนโค้ดที่ง่ายต่อการดูแลรักษา

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Plan & Execute test cases (manual or automated) an
 • Create logs to document testing phases and defects
 • Report bugs and errors to development teams

12-Nov-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Design solution diagram and network architecture
 • Strong technical and analytical skills
 • At least 3 years experience in System Engineer.

12-Nov-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?