• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในด้าน Mobile Application
  • มีความสามารถในการเขียนโค้ดที่ง่ายต่อการดูแลรักษา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ดี
  • สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้ดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก

18-Sep-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?