• 1-2 Yrs experienced specializing in Finance
  • Diploma/Bachelor's in Finance/Accountancy/Commerce
  • Above average Microsoft Excel Skills

18-May-18

THB35k - 45k /month

Applied
  • ประสบการณ์ในสายงาน SEO อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้
  • คุ้นเคยกับเครื่องมือเกี่ยวกับ SEO ที่หลากหลาย

17-May-18

THB45k - 55k /month

Applied
  • มีประสบการ์ณการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการบริการ
  • ผู้สมัครหญิงหรือชาย ที่มีอายุภายใน 24-30 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย

17-May-18

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.