• ปริญญาตรี ด้านการเงิน ธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการให้สินเชื่อธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

12-Nov-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานวางแผนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

12-Nov-18

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?