• ปริญญาตรี ด้านการเงิน ธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการให้สินเชื่อธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

19-Jul-18

 

Applied
  • K2 or C Programmer
  • Experience of 1-3 years in programming
  • Provident Fund

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ฯลฯ
  • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?