• ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ MIS AIS
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์ตรง

18-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานวัน จ. - ศ. และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

15-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างน้อย 2 - 5 ปี
 • มีความรู้และเทคนิคการทำสื่อออนไลน์

15-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?