• มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีประสบการณ์การทำ BOI
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อในโรงงานอาหาร

20-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์บริหารงานด้านระบบสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?