• ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ/จีน
  • สวัสดิการมากมาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.