• สามารถปิดงบบัญชีและทำรายละเอียดประกอบงบได้
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
  • บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวอุตสาหกรรม,
  • ประสบการณ์ ในงานโรงงานผลิต อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ตัวสินค้าและกระบวนการผลิต Capacity

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?