• ปิโตรเลียม
  • Product Coordinator
  • Coordinator

20-Sep-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี
  • มีชำนาญในระบบการบริหารบัญชีและการเงิน
  • มีความเชียวชาญในระบบภาษี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?