• มีประสบการณ์วางแผนการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเลียมหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?