• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ขยันและตรงต่อเวลา
  • ตั้งใจทำงาน

17-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เลขาณุการ นิเทศ
  • บุคคลิคดี และมีมนุษย์สัมพันธ์นดี
  • มีความคิดสร้างสรร สนใจงาน

17-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • ขยันและตรงต่อเวลา
  • ตั้งใจทำงาน

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.