• เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ถึง 32 ปี
  • จบ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย อสังหาริมทรัพย์

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.