• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.