• อายุ 35-50 ปี
  • ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

22 hours ago

 

Applied
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?