• เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับพอใช้ - ดี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.