• จัดทำแผนด้านการตลาด มีกลยุทธ์ด้านการตลาด
  • การพัฒนายอดขาย
  • การดำเนินกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขาย

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?