• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลจัดการ Server
  • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรอบคอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.